ett_hem_pattern_banner.png
 

Tjänster

VÅR ARBETSMODELL

Vi skapar arbetsgrupper utav personer som normalt sätt inte hade träffats, arbetslösa ungdomar från olika stadsdelar och nyanlända invandrare som har färdigheter inom hantverk, design och arkitektur. Genom utbyte av färdigheter kommer vi stärka bägge gruppernas självkänsla, ungdomarna kommer att lära de svenska och de nyanlända kommer lära ungdomarna sina färdigheter. Att ta tillvara på gamla möbler och material är även en självklarhet då vi prioriterar på att bidra till ett cirkulärt flöde av materialanvändning. Dessutom kommer samtliga känna delaktighet i att bidra till ett bättre samhälle.

Vi fungerar som en språngbräda till jobb eller aktivitet för våra deltagare.

 
photo_web_barnrum.jpg
LOKAL_WEB.png
GAMLA_MÖBLER.png
WORKSHOP_BARN.png
WORKSHOP_VUXNA.png