winwin.png
 

Att Skapa Samhällsnytta

Vi är övertygade om att de 17 globala målen för hållbar utveckling är möjliga att nå till 2030 om vi alla bidrar. ”Många bäckar små” Med vårt arbete stöder vi för tillfället 9 av dem.

Vi är en länk mellan den offentliga och privata sektorn som verkar för att skapa samhällsnytta. Det positiva är att många företag ser affärsnyttan i socialt hållbarhetsarbete och möjligheter att göra en ordentlig skillnad.

Om vi ställer oss frågan, om barnen mår bra vilka andra mår bra? Vi vill jobba i förebyggande syfte och vill förenkla för näringslivet att engagera sig i socialt hållbarhetsarbete.

Vårt arbete ligger på flera plan, där vi jobbar för att bryta den segregerade staden genom en fysisk mötesplats i våra workshop lokaler. Vi erbjuder även en möjlighet till arbetsträning både för nyanlända arkitekter/hantverkare/designers och arbetslösa ungdomar. Samtidigt som vi tar hand om gamla möbler och spillmaterial.

Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson medför utanförskap en kostnad för samhället på 10-15 miljoner per person och 144 miljarder per årskull.

Flertal studier påvisar att företag med syfte utöver att endast tjäna pengar tenderar att vara mer lönsamma, ha lojalare kunder samt mer engagerade medarbetare.

Edelmans ”Good Purpose Study” visade att 73 % av konsumenterna skulle byta varumärke om ett annat varumärke, med jämförbar kvalitet, började verka för en god sak.

En studie från Cone Communications visar att unga människor har ett ännu större behov av ett meningsfullt jobb. 75 % av millennials säger att de skulle acceptera lägre lön för att arbeta för ett ansvarsfullt företag. Och 88 % säger att jobbet är mer meningsfullt om företaget har en positiv inverkan på samhälle eller miljö.

 

Syfte

Vår vision är ett samhälle där barn växer och utvecklas till sin fulla potential. Ett samhälle där barn är stolta över var de kommer ifrån och deras hem. Ett samhälle som tillåter barn att ta med sig leenden som dessa in i vuxenlivet.